POLITYKA PRYWATNOŚCI APLIKACJI RYSIEK – ANTYRADAR I KAMERA

POLITYKA PRYWATNOŚCI APLIKACJI RYSIEK

Polityka prywatności usługi Rysiek z dnia 25.05.2018 r.

1. Administrator danych


Firma Telematics Technologies Sp. z o.o. jest administratorem Twoich danych osobowych
wykorzystywanych w usłudze Rysiek.

2. Zbierane dane


W ramach usługi pobieramy za pomocą aplikacji i wykorzystujemy dane o:
adresie e-mail użytkownika, który jest identyfikatorem użytkownika nieanonimowego w
systemie i jest pobierany w celu przekazywania komunikatów niezbędnych do działania usługi,
lokalizacji geograficznej telefonu (z GPS lub innej usługi lokalizacyjnej telefonu) – aby wskazać
aktualną lokalizację na mapie, dostarczyć dane o trasach, korkach i utrudnieniach,
numerze IMEI, modelu i wersji systemu operacyjnego telefonu, adresów IP, oraz
zaszyfrowanych adresach email wprowadzonych jako konta Google w „Menadżerze kont” w
Ustawieniach telefonu – pobierane w celu zabezpieczenia przed nieautoryzowanym dostępem
do usługi oraz obsługi reklamacji.
dane o aktywności użytkownika w aplikacji – uruchomienie aplikacji, wysłane zgłoszenia,
ustawienia użytkownika, typ ruchu określany przez system Android i inne podobne, w celu:
gromadzenia danych statystycznych, obsługi reklamacji oraz wykorzystania dodatkowych
funkcji aplikacji.
Dodatkowo w przypadku korzystania z wybranych funkcji: automatycznego uruchamiania po
wykryciu urządzenia Bluetooth – zapisujemy nr MAC urządzenia Bluetooth, aby móc wykryć
sparowane z telefonem urządzenie przy kolejnym połączeniu, zgłaszania fotoradarów, kontroli
drogowych i podobnych zdarzeń drogowych – zapisujemy pozycję GPS i prędkość jazdy w
momencie wysłania zgłoszenia, datę i czas zgłoszenia,
Aplikacja ma dostęp tj. uprawnienia w systemie Android także do: mikrofonu – aby umożliwić
zgłoszenie ograniczenia prędkości. Nie uruchamiamy mikrofonu bez Twojej wiedzy. kamery –
aby umożliwić nagrywanie trasy za pomocą funkcji wideorejestratora. pamięci stałej – aby
możliwe było zapisanie na urządzeniu filmów z wideorejestratora. Nie odczytujemy żadnych
informacji z pamięci telefonu, poza tymi zapisanymi przez aplikację. funkcji telefonu – aby
aplikacja mogła odczytać model, numer IMEI oraz wersję systemu operacyjnego telefonu w
celu zapobiegania wyłudzeniom. Nie odczytujemy, nie zapisujemy i przesyłamy dalej żadnych
informacji na temat połącz połączeń telefonicznych.


3. Okres przechowywania


Dane związane z kontem użytkownika, tj. adres email, dane identyfikacyjne telefonu
przechowujemy tak długo jak długo trwa umowa z użytkownikiem., Jeśli chcesz abyśmy
usunęli wszystkie Twoje dane pobrane przez aplikację Rysiek wejdź na:
www.telematicstechnologies.com/rodo i wypełnij formularz zgłoszenia usunięcia danych.Dokładne informacje o lokalizacji przechowujemy maksymalnie 60 dni.
Przez czas trwania umowy przechowywane są również informacje o liczbie przejechanych
kilometrów przez użytkownika aplikacji oraz uogólnione informacje o obszarach
geograficznych, takich jak gminy czy powiaty, które zostały odwiedzone. Dzięki temu możemy
dostarczać użytkownikom dopasowane do potrzeb informacje o utrudnieniach w ruchu np.
wypadkach, zamknięciach dróg, remontach.

4. Community Traffic


Na podstawie danych przesłanych przez aplikację tworzymy tzw. „mapy prędkości”, czyli
informacje o średnich prędkościach pojazdów poruszających się po konkretnych odcinkach
dróg. Zebrane dane pozwalają obliczyć informacje korkach i aktualnej sytuacji na drogach.
Taka informacja jest zapisywana anonimowo w postaci uniemożliwiającej
połączenie jej z konkretnym użytkownikiem.

5. Profilowanie


Na podstawie danych opisanych powyżej:
analizujemy jak często wykorzystujesz usługę, z jakich funkcji aplikacji korzystasz, w tym ile
kilometrów z nią pokonałeś, aby gromadzić dane statystyczne umożliwiające nam lepsze
dostosowanie usługi do Twoich potrzeb, klasyfikujemy, które obszary geograficzne mogą Cię
interesować, aby móc wysłać odpowiednie powiadomienia o korkach, remontach, wypadkach
i innych wydarzeniach, jeśli zgłaszasz fotoradary, kontrole drogowe, wypadki i inne podobne
ostrzeżenia drogowe – analizujemy zgodność Twoich zgłoszeń z większością naszych
użytkowników i oceniamy Twoją wiarygodność w tym zakresie. Jeśli Twoje zgłoszenia są
spójne ze zgłoszeniami większości, ich znaczenie w systemie rośnie. Jeżeli społeczność
użytkowników ocenia Twoje zgłoszenia jako błędne ich znaczenie w systemie maleje.
Jeśli nie zgadzasz się z wynikiem podjętych automatycznych decyzji, możesz nas o tym
poinformować i poprosić o powtórną weryfikację z udziałem naszego pracownika.


6. Narzędzia firm trzecich


Dodatkowo w produkcie wykorzystujemy narzędzia firm trzecich:
Google – Analytics i Firebase – są to usługi analityczne wykorzystujące anonimowe dane o
sposobie korzystania z aplikacji, dzięki którym otrzymujemy raporty dotyczące aktywności w
aplikacji oraz występujących w niej błędach. Pomaga nam to lepiej dostosować usługę do
potrzeb użytkowników. Uzyskane dane, dotyczące korzystania z aplikacji (łącznie z adresem
IP), są przekazywane na serwery firmy Google LLC, Google Ireland Limited oraz jej partnerów
i tam zapisywane.
Google AdWords – korzystamy z kodów remarketingowych Google AdWords. Kody te używane
są do tworzenia list remarketingowych w celu dopasowania do użytkowników, którzy
korzystali z aplikacji oraz osób do nich podobnych, zindywidualizowanych reklam,
wyświetlanych sieci reklamowej Google AdWords, wyszukiwarce Google, a także na witrynach
internetowych podmiotów będących uczestnikami sieci partnerskiej Google.
Facebook logowanie, analytics i reklamy – korzystamy z narzędzia Facebook SDK w celach
szybkiego logowania, analitycznych oraz adresowania reklam. To narzędzie wykorzystującedane o sposobie korzystania z aplikacji, dzięki którym otrzymujemy raporty dotyczące
aktywności w aplikacji, tworzenia zindywidualizowanych reklam dla zainteresowanych
użytkowników oraz osób podobnych do użytkowników aplikacji. Mamy również możliwość
weryfikacji konwersji z reklam wyświetlanych w serwisach należących do firmy Facebook
Ireland Limited. Uzyskane dane, dotyczące korzystania z aplikacji, są przekazywane na serwer
firmy Facebook i tam zapisywane.


7. Zgody dodatkowe


Jeśli wyrazisz dodatkową zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, będziemy na
podstawie zebranych danych powiadamiać Cię o promocjach naszych produktów i promocjach
w przypadku naszej współpracy z partnerami. Nie będziemy przekazywać Twoich danych
innym firmom i nie będziemy przesyłać informacji handlowej od firm nie związanych z naszymi
produktami.


8. Twoje prawa


Posiadasz prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz
prawo do przenoszenia danych. W przypadku przetwarzania na podstawie zgody masz prawo
do jej cofnięcia. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Ponadto masz prawo wniesienia skargi
do organu nadzorczego.


9. Podstawa prawna


Twoje dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO* przede wszystkim w
celu realizacji usługi zgodnie z Regulaminem korzystania z aplikacji Rysiek.
Jeżeli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie informacji handlowych będziemy je przetwarzać na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a więc prawnie uzasadnionego interesu administratora
danych osobowych jakim jest prowadzenie działań marketingowych.
Na stronie www.telematicstechnologies.com/rodo znajdziesz informacje na temat sposobu
skorzystania ze swoich praw, nasze dane kontaktowe oraz kontakt do Inspektora Ochrony
Danych Osobowych.


*RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie da